hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

Testy psychologiczne 

Testy psychologiczne, są narzędziami badawczymi stosowanymi wyłącznie przez psychologów, które pozwalające na uzyskanie wiarygodnych wyników w zakresie takich obszarach funkcjonowania, jak, np.: poziom inteligencji ogólnej, poziom inteligencji emocjonalnej, cechy osobowości, odporności na stres, preferencji, cachowań i motywacji danej osoby, itp.

MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości) 

Test stosowany do klinicznej diagnozy oceny osobowości i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Test MMPI-2 jest jednym z najlepszych i najbardziej rzetelnych narzędzi diagnostycznych.  

Czas trwania badania: ok. 2 h

Koszt badania + opis wyników (forma papierowa lub .pdf): 450 zł 

Koszt badania + rozszerzony opis wyników (forma papierowa lub .pdf): 550 zł 

Kontakt (umówienie terminu badania): mgr Adam Zajączkowski, nr tel. 575-323-768

 

APIS-Z 

Badanie ilorazu inteligencji u osób dorosłych

Czas trwania badania: ok. 2 h

Koszt badania + opis wyników (forma papierowa lub .pdf): 350 zł 

Kontakt (umówienie terminu badania): mgr Adam Zajączkowski, nr tel. 575-323-768