Psychoterapia partnerska

Strona główna » Psychoterapia partnerska

Psychoterapia partnerska jest efektywną formą pomocy dla par, które:

Jest skierowana do osób doświadczających w związku trudności w komunikowaniu się, wyrażaniu swoich potrzeb,  doświadczających poczucia narastającego napięcia, pogorszenia wzajemnych relacji i oddalania się od siebie czy będących w sytuacji kryzysowej, jak zdrada, separacja czy rozwód. Jest formą pomocy psychologicznej dla par gotowych na przyjrzenie się wraz z psychoterapeutą  przeżywanym trudnościom.  Podjęcie terapii umożliwia zrozumienie głębszych aspektów doświadczanych problemów  i możliwości ich zmiany. Do psychoterapeuty warto zgłosić się także wtedy, gdy związek nie daje poczucia satysfakcji a partnerzy czują, że pomimo wielu starań i wysiłków nie udaję im się tego zmienić.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest odbyciem 2-3 sesji konsultacyjno-diagnostycznych. W zależności od zgłaszanych problemów terapeuta może zalecić udział partnerów we wspólnej terapii lub podjęcie przez każdego z nich psychoterapii indywidualnej – każdy z partnerów u innego terapeuty.