Psychoterapia młodzieży

Strona główna » Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży Poznań

Psychoterapia dla młodzieży jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do młodych osób od 12 roku życia, czyli będących w okresie dojrzewania (okres adolescencji). Celem pracy terapeutycznej jest umożliwienie nastolatkowi prawidłowego rozwoju, wsparcie w procesie budowania zintegrowanej i dojrzałej tożsamości (poczucia siebie), wzmacnianie poczucia niezależności, tym samym zachęcając do wkroczenia w dorosłość czy wzmacnianie umiejętności budowania stabilnych i opartych na wzajemnej trosce relacji z innymi. Zmiany te przekładają się bezpośrednio poprawę samopoczucia, wykształcenie stabilnej i realistycznej samooceny, osiągnięcia efektywniejszej kontrola impulsów i bardziej dojrzałego radzenia sobie z emocjami.

Obszary wymagające podjęcia psychoterapii:

Rozpoczęcie terapii młodzieży jest poprzedzone opracowaniem starannej diagnozy i ustaleniem wraz z rodzicami sposobów na wspieranie lub/i umacnianie naturalnych procesów i zgodnych z wiekiem zadań rozwojowych. Pierwsze 5 do 7 sesji polega to na zebraniu wywiadu  – oddzielnie od rodziców i od samego nastolatka – dotyczącego zarówno zasobów, jak i obszarów problemowych nastolatka. Zbierane są też informacje dotyczące jego funkcjonowania w różnych obszarach życia, takich jak: funkcjonowanie w szkole, relacje z rówieśnikami, zainteresowania i ich trwałość, sposoby spędzania czasu wolnego czy – w zależności od wieku – umiejętność planowania przyszłości. W trakcie wywiadu diagnostycznego zbierane są także informacje dotyczące funkcjonowania nastolatka we wcześniejszych etapach rozwojowych, jego funkcjonowania w rodzinie, a także ogólnej sytuacji rodzinnej młodej osoby.