Psychoterapia Indywidualna

Strona główna » Psychoterapia indywidualna

Jest to pomoc psychologiczna polegająca na indywidualnych, cyklicznych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Psychoterapia opiera na rozmowie, w trakcie której pacjent jest zachęcany do tego, aby w sposób możliwie swobodny i otwarty dzielił się swoimi myślami, emocjami czy przeżyciami. Terapia jest współpracą między terapeutą a pacjentem, w celu zrozumienia głębszych i często nieświadomych aspektów osobowości pacjenta. Tych, które leżą u podłoża doświadczanych przez niego trudności. W efekcie poprawie ulega jakość życia pacjenta  i funkcjonowanie w wielu obszarach życia.

Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, Czas trwania sesji to 50 minut, Rozpoczyna się zawsze o pełnej godzinie, a kończy 50-po. Psychoterapia odbywa się w pozycji siedzącej, pacjent siedzi na przeciwko terapeuty w pozycji „twarzą w twarz”. Polega wyłącznie na werbalnym kontakcie pacjenta z terapeutą (nie stosuje się ćwiczeń, pracy z ciałem czy zadań domowych).  

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest trzema sesjami konsultacyjno-diagnostycznymi. W ich trakcie formułowana jest diagnoza, która pozwala na zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. Ustalenie z pacjentem celów terapii, reguł jej prowadzenia, czy warunków koniecznych do jej rozpoczęcia, czyli tzw. ram terapeutycznych jest jednocześnie rozpoczęciem procesu psychoterapii. 

Psychoterapia jest skierowana do osób, które doświadczają:

Jest także efektywnym rodzajem pomocy psychologicznej dla osób, które odczuwają:

O zalecanej formie pomocy psychologicznej czy o podjęciu z pacjentem kontaktu terapeutycznego decydujemy po trzech sesjach konsultacyjno-diagnostycznych. Czasami zanim rozpocznie się psychoterapię pacjent może być skierowany na konsultacje do innego specjalisty, np. psychiatry, neurologa, neuropsychologa czy internisty.