psycholog poznan
1

Psychoterapia indywidualna 

Jest to pomoc psychologiczna polegająca na indywidualnych, cyklicznych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Psychoterapia opiera na rozmowie, w trakcie której pacjent jest zachęcany do tego, aby w sposób możliwie swobodny i otwarty dzielił się swoimi myślami, emocjami czy przeżyciami. Terapia jest współpracą między terapeutą a pacjentem, w celu zrozumienia głębszych i często nieświadomych aspektów osobowości pacjenta. Tych, które leżą u podłoża doświadczanych przez niego trudności. W efekcie poprawie ulega jakość życia pacjenta  i funkcjonowanie w wielu obszarach życia.

Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, Czas trwania sesji to 50 minut, Rozpoczyna się zawsze o pełnej godzinie, a kończy 50-po. Psychoterapia odbywa się w pozycji siedzącej, pacjent siedzi na przeciwko terapeuty w pozycji „twarzą w twarz”. Polega wyłącznie na werbalnym kontakcie pacjenta z terapeutą (nie stosuje się ćwiczeń, pracy z ciałem czy zadań domowych).  

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest trzema sesjami konsultacyjno-diagnostycznymi. W ich trakcie formułowana jest diagnoza, która pozwala na zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. Ustalenie z pacjentem celów terapii, reguł jej prowadzenia, czy warunków koniecznych do jej rozpoczęcia, czyli tzw. ram terapeutycznych jest jednocześnie rozpoczęciem procesu psychoterapii. 

Psychoterapia jest skierowana do osób, które doświadczają:

Jest także także adekwatną metodą psychoterapii dla osób, które odczuwają:

O właściwej odmianie psychoterapii czy o podjęciu z danym pacjentem kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po trzech sesjach konsultacyjno-diagnostycznych. Czasami zanim rozpocznie się psychoterapię pacjent może być skierowany do Ośrodka  Leczenia  Uzależnień, gdy pacjent nie jest w stanie kontrolować używania substancji,  do Szpitala w celu ustabilizowania wagi u pacjentek anorektycznych czy na Psychiatryczny Oddział Całodobowej Opieki w przypadku pacjenta doświadczającego intensywnych myśli „S”.

ALTEA – Dane kontaktowe:     

ul. Mickiewicza 33 (3 piętro)           60-837 Poznań       Telefon: 575-323-768      E-mail: kontakt@altea-psychoterapia.pl      NIP: 7431790163      REGON: 301659252