Psychoterapia grupowa

Strona główna » Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest – obok psychoterapii indywidualnej –  drugą najczęściej stosowaną oraz najbardziej efektywna odmianą psychoterapii psychodynamicznej. Ta forma pomocy psychologicznej polega na regularnych, odbywających się raz w tygodniu spotkaniach grupie z jednym lub dwoma prowadzącymi psychoterapeutami. Ilość członków takiej grupy nie powinna przekraczać liczby 8 – 10 osób.

Zaletą psychoterapii grupowej w porównaniu do sesji indywidualnych jest to, że informacje zwrotne otrzymywane są nie tylko od terapeuty, ale także od innym członków grupy, co jest często ważnym czynnikiem leczącym i motorem zmiany. Poza tym członkowie grupy mogą uczyć się od siebie jak rozpoznawać i w bardziej dojrzały sposób wyrażać swoje emocje, pragnienia czy potrzeby.

Uczestnicy grupy mają też możliwość wypracowywania nowych, bardziej konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych. Wchodząc ze sobą w interakcje w czasie sesji grupowych mają szansę na uzyskanie nowego spojrzenie na siebie i na swoje związki z innymi ludźmi. Członkowie grupy dają także sobie wzajemną możliwość zobaczenia w jaki sposób są odbierani i przeżywani przez innych oraz zrozumienia dlaczego w taki, a nie w inny sposób.

Odpowiednio dobrany skład grupy prowadzonej przez wyszkolonych psychoterapeutów ma często w sobie znacznie większy potencjał wprowadzania zmian, niż terapia indywidualna. Kluczowe jest w tym wypadku ustalenie optymalnego składu grupy w trakcie indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą. Indywidualne, wstępne 2 -3 sesje z terapeutą są w niezbędnym warunkiem dobrania członków do grupy, w taki sposób, aby praca grupy była maksymalnie efektywna.