hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

mgr Aleksandra Żerkowska

Psychoterapeutka psychoanalityczna i terapeutka uzależnień

Psychoterapeutka, Terapeutka uzależnień, Antropolożka kulturowa

Tel. 666-602-317

E-mail: a.zerkowska@altea-psychoterapia.pl

Aboslwentka Etnologii  i Antrologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Psychoterapii Uzależnień „Błękitny Krzyż”. Pracowała w ośrodkach i poradniach terapii uzależnień w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Absolwentka szkolenia Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

W trakcie całościowego, 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA prowadzi:

  • psychoterapię osób dorosłych
  • psychoterapię młodzieży (od 12 r.ż.)
  • psychoterapię uzależnień

Prowadzi psychoterapię z osobami, które doświadczają:

  • trudności w relacjach interpersonalnych (osobistych i zawodowych) 
  • poczucia niezrozumienia i odrzucenia
  • ttrudności w realizowaniu swoich życiowych celów
  • doświadczają wykluczenia i jego konsekwencji
  • cnawracających lęków, stanów nerwicowych, pogorszonego samopoczucia, depresji.
  • sytuacji kryzysowych

Prowadzi także terapię z osobami uzależnionymi od substancji i uzależnieniami behawioralnymi.

Członkini Kandydatka Polskiego Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Inspiruje mnie namysł nad pracami Jacquesa Lacana, Wilfrieda R. Biona, Melanie Klein oraz Christophera Bollasa.

Swoja prace poddaję regularnej superwizji oraz uczwestniczę w szkoleniach, kursach i konferencjach.

 

 ALTEA Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej – dane kontaktowe:     

ul. J. H. Dąbrowqskiego 23/1          60-840 Poznań       Telefon: 575-323-768      E-mail: kontakt@altea-psychoterapia.pl      NIP: 7431790163