Konsultacje psychologiczne

Strona główna » Konsultacje psychologiczne

Jest to forma kontaktu psychologiczne obejmująca kilka pierwszych sesji. Konsultacje psychologiczne pozwalają na zapoznanie się z trudnościami pacjenta, oczekiwania wobec sesji i opracowanie oceny funkcjonowania pacjenta w różnych obszarach jego życia. Diagnoza funkcjonowania opiera się o pytania dotyczące pacjenta, jego życia, sposobu widzenia przez niego świata i głównych obszarów aktywności. W efekcie możliwe staje się dobranie odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. 

Pierwszym krokiem jest zebranie informacji o doświadczanych trudnościach czy problemach, które są powodem zgłoszenia się do specjalisty. Przy formułowaniu diagnozy ważne jest poznanie funkcjonowania pacjenta w takich aspektach życia jak, relacje z innymi (rodzina, przyjaźnie, relacje intymne), funkcjonowanie zawodowe, podejmowane aktywności, sposoby spędzania czasu wolnego, radzenie sobie z emocjami, itp. Końcowym etapem jest podzielenie się z pacjentem wrażeniami diagnostycznymi oraz zaproponowaniem odpowiedniej formy pomocy psychologicznej, np. psychoterapia indywidualna, w wypadku nastolatków psychoterapia młodzieży czy psychoterapia grupowa.

Efektem procesu konsultacyjno-diagnostycznego nie zawsze jest zalecenie rozpoczęcia psychoterapii. Proces konsultacji wstępnych, oprócz postawienia diagnozy, ma też na celu zbadanie motywacji oraz oczekiwań pacjenta odnośnie leczenie.  Psychoterapeuta prowadzący konsultacje może pomóc w określeniu trudności w podjęciu leczenia, a jeśli zaistnieje taka potrzeba zalecani konsultację z innym specjalistą, np. psychiatra, neurolog, endokrynolog.