psycholog poznan
1

FAQ
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Rejestracja na sesję w Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA jest możliwa poprzez kalendarz online wybierając formę pomocy lub danego specjalistę. Zapisanie się na sesję w gabinecie prywatnym nie wymaga skierowania lekarskiego. Zapisać się na wizytę można także telefonicznie, dzwoniąc do wybranego specjialisty lub poprzez kalendarz rejestracji wizyt.

Pierwsza wizyta nie jest terapia, ale ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Jest pierwszy krok w kierunku zrozumienia pacjenta, jego trudności, potrzeb i oczekiwań odnośnie sesji i jej efektów. Sesja/sesje konsultacyjne dają możliwość specjaliście postawioenia odpowiedznie dsiagnozy i zapropowanie odpowiedniej formy psychoterapii, np.: indywidualnej i jej częśtości czy też terapii grupowej. Dodatkowo konsultacja umożliwia specjaliście zidentyfikowanie, czy pacjent wymaga pomocy innych specjalistów, jak na przykła: lekarza psychiatry, neurologa, dietetyka czy internisty.
Konsultacja daje możliowść – we wspierającym i nie oceniającym środowisku, w którym pacjent może swobodnie wyrażać swoje myśli i emocje oraz być wysłuchanym i zrozumianym.
Konsultacja może być też wstępem do rozpoczęcia pracy terapeutyczne, Ustalane są wtedy jasnych i realistyczne cele psychoterapii, oczekiwań odnośnie terapii. Jeśli taka p[optrzeba wyjaśnienie tyakże pacjentowi na czym polehga terapia i jak prtacuje sie w danym nurcie.

To zależy od Ciebie i Twoich potrzeb. Psycholog lub psychoterapeuta może nakierować Cię na niektóre kwestie, ale to Twoje emocje, myśli, doświadczane trudności są na pierwszym miejscu. Czy to bieżące problemy, obawy, oczekiwania czy nierozwiązane kwestie z przeszłości. Podczas esesji nie ma tematów, które byłyby niedozwolone.

Sesje w naszych gabinetach prowadzone są w pozycji siedzącej, podczas których pacjent z terapeutą siedzą przed sobą,  twarzą w twarz. Głównym narzędziem pracy psychoterapeuty jest odpowiednio prowadzona rozmowa. W nurcie psychodynamicznym nie stosuje w czasie sesji żadnych ćwiczeń lub jakichkolwiek form pracy z ciałem, nie zadaje się też prac domowych. W trakcie trakcie psychoterapii niedozwolone jest używanie technik wpływu, technik manipulacji czy tecknik NLP. Sesje u psychoterapeuty mają wyłącznie charakterne werbalny. Psychoterapeuta nie nawiązuje z pacjentem  

Sesje indywidualne w naszych gabinetach trwają pięćdziesiąt minut. Spotkania zawsze rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą się „pięćdziesiąt po” . Spóźnienie pacjenta na sesję nie wydłuża czasu jej trwania, bez względu na powód spóźnienia.

Sesja psychoterapii grupowej jest dłuższa i trwa 1 godz. 50 minut razem z  10-minutiowa przerwą, jednak podobnie jak w psychoterapii indywidualnej rozpoczyna się o pełnej godzinie.

Nie, chociaż jeden i drugi specjalista posiada wykształcenie wyższe. Psycholog skończył 5-letnie, stacjoonarne studia magisterskie z psychologii, ale bez ukończenia dodatkowego całoścxiowego, kształcenia w 4-letniej, akredytowanej szkole psychoterapii nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeuta jest specjalistą, który ukończył całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Psychoterapeutą po całościowym szkoleniu może zostać także lekarz czy pedagog. 

Nie, psycholog nie może wystawiać zwolnień L4, ani też nie może wypisywać recept na leki. Zwolnienia L4 lub/i recepty może wystawiać tylko osoba z wykształceniem medycznym, tzn. tak, która ukończyła 6-letnie studia medyczne i zdała kończący je egzamin, tzw. LEP. Wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) oraz wypisywać leki na receptę może zatem, np.: lekarz psychiatra, lekarz rodzinny, neurolog, internista czy lekarz innej specjalizacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty jest postawienie rzetelnej i trafnej diagnozy oraz zaoferowanie odpowiedniego formy formy pomocy psychologicznej – jeśli leży to w zakresie jego kompetencji, np.: zaproponowanie psychoterapii krótko- lub długoterminowej czy interwencji kryzysowej lub też przekierowanie do innego, bardziej kompetentnego w danym obszarze specjalisty, np. do terapeuty uzależnień. .

Tak, psycholog czy psychoterapeuta ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicą zawodowej i nie może nikomu przekazać żadnych informacji czy treści pojawiających się na sesji.  Tajemnica zawodowa obowiązuje także w pracy z osobą niepełnoletnią – rodzicom nie ujawnia się żadnych treści pojawiających się na sesjach. Rodzicom przekazywane mogą być tylko wskazówki wychowawcze lub ogólne zalecenia wspierające proces psychoterapii. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w której zagrożone jest życie pacjenta lub życie lub zdrowie innych osób. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać także wtedy, gdy w trakcie sesji ujawniona zostanie informacji o popełnieniu przestępstwa wobec osoby nieletniej – reguluje to art. 240 Kodeksu Karnego. 

Podczas konsultacji psychologicznych specjalista poznaje Cię, przeprowadza odpowiedni wywiad diagnostyczny i na jego podstawie formułuje diagnozę, która pomoże w zaoferowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. Psychoterapia jest wlaścwiwą pracą nad trudnościa zwereballizowanymi podczas konsdultacji przez pacjenta. Każdy proces terapetyczny rozpoczyna się od ustalenia  wspólnie kontraktu terapeutycznego, który defniuje obowiązki pacjenta i terapeuty oraz wyznacza ramy terapii czyli tzw. „setting”. 

Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie z dziećmi pracuje poprzez zabawę, z nastolatkiem poprzez rozmowę. Ważne jest jednak, aby psychoterapeuta poznał obszary zakłócone obszary życia nastolatka i uwzględnił specyficzne dla danego okresu rozwojowego potrzeby, wyzwania rozwojowe młodego człowieka i lęki. Kluczowa jest także współpraca rodziców z terapeutą – bez wsparcia ze strony rodziców skuteczna terapia jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa.

Jak zapisać się na wizytę do psychologa/psychoterapeuty?
Rejestracja na sesję w Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA jest możliwa poprzez kalendarz online wybierając formę pomocy lub danego specjalistę. Zapisanie się na sesję w gabinecie prywatnym nie wymaga skierowania lekarskiego. Zapisać się na wizytę można także telefonicznie, dzwoniąc do wybranego specjslisty lub poprzez rejestrację telefoniczną w godzinach jej pracy.  

Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach prowadzone są w pozycji siedzącej, podczas których pacjent z terapeutą siedzą przed sobą,  twarzą w twarz. Głównym narzędziem pracy psychoterapeuty jest odpowiednio prowadzona rozmowa. W nurcie psychodynamicznym nie nie stosuje w czasie sesji żadnych ćwiczeń lub jakichkolwiek form pracy z ciałem, nie zadaje się też prac domowych. W trakcie trakcie psychoterapii niedozwolone jest używanie technik wpływu, technik manipulacji,  nie sege. Sesje u psychologa i psychoterpsaeuta mają włącznie charakterne  werbalny.

O czym mogę mówić na wizycie u psychologa/psychoterapeuty?
To zależy od Ciebie i Twoich potrzeb. Psycholog lub psychoterapeuta może nakierować Cię na niektóre kwestie, ale to Twoje myśli i emocje są na pierwszym miejscu. Czy to bieżące problemy lub obawy, czy nierozwiązane kwestie z przeszłości.

Ile trwa wizyta u psychologa/psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach trwają pięćdziesiąt minut. Spotkania zawsze rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą się „pięćdziesiąt po” . Spóźnienie pacjenta na sesję nie wydłuża czasu jej trwania.

Jak wygląda pierwsza wizyta – konsultacja w gabinecie psychoterapeutycznym?
.

Czy psycholog i psychoterapeuta, to to samo?
Nie, chociaż i jeden, i drugi specjalista posiada wykształcenie wyższe. Psycholog skończył 5-letnie studia magisterskie z psychologii, ale bez ukończenia dodatkowego kształcenie w 4-letniej, akredytowanej szkole psychoterapii nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia terapii. Psychoterapeuta jest specjalistą, który ukończył całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Psychoterapeutą może być także lekarz czy pedagog. 

Czy psycholog może wystawić zwolnienie lekarskie, przepisać leki na receptę?
Nie, psycholog nie może wystawiać zwolnień L4, ani nie może wypisywać recept na lek. Zwolnienia L4 lub/i recepty może wystawiać tylko osoba z wykształceniem medycznym, tzn. tak, która ukończyła 6-letnie studia medyczne i zdała kończący je egzamin, tzw. LEP. Wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) oraz wypisywać leki na receptę może zatem, np.: lekarz psychiatra, lekarz rodzinny, neurolog, internista czy lekarz innej specjalizacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty jest postawienie rzetelnej i trafnej diagnozy oraz zaoferowanie odpowiedniego formy formy pomocy psychologicznej – jeśli leży to w zakresie jego kompetencji, np.: zaproponowanie psychoterapii krótko- lub długoterminowej czy interwencji kryzysowej lub też przekierowanie do innego, bardziej kompetentnego w danym obszarze specjalisty, np. do terapeuty uzależnień. .

Czy psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej?
Tak, psycholog czy psychoterapeuta ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicą zawodowej i nie może nikomu przekazać żadnych informacji czy treści pojawiających się na sesji.  Tajemnica zawodowa obowiązuje także w pracy z osobą niepełnoletnią – rodzicom nie ujawnia się żadnych treści pojawiających się na sesjach. Rodzicom przekazywane mogą być tylko wskazówki wychowawcze lub ogólne zalecenia wspierające proces psychoterapii. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w której zagrożone jest życie pacjenta lub życie lub zdrowie innych osób. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać także wtedy, gdy w trakcie sesji ujawniona zostanie informacji o popełnieniu przestępstwa wobec osoby nieletniej – reguluje to art. 240 Kodeksu KArnego. 

Czym się różni konsultacja psychologiczna od sesji psychoterapii?
Podczas konsultacji psychologicznych specjalista poznaje Cię, przeprowadza odpowiedni wywiad diagnostyczny i na jego podstawie formułuje diagnozę, która pomoże w zaoferowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. 

Jaka forma leczenia jest najlepsza dla dziecka lub nastolatka?
Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie z dziećmi pracuje poprzez zabawę, z nastolatkiem poprzez rozmowę. Ważne jest jednak, aby psychoterapeuta poznał obszary zakłócone obszary życia nastolatka i uwzględnił specyficzne dla danego okresu rozwojowego potrzeby, wyzwania rozwojowe młodego człowieka i lęki. Kluczowa jest także współpraca rodziców z terapeutą – bez wsparcia ze strony rodziców skuteczna terapia jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa

Jak zapisać się na wizytę do psychologa/psychoterapeuty?
Rejestracja na sesję w Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA jest możliwa poprzez kalendarz online wybierając formę pomocy lub danego specjalistę. Zapisanie się na sesję w gabinecie prywatnym nie wymaga skierowania lekarskiego. Zapisać się na wizytę można także telefonicznie, dzwoniąc do wybranego specjslisty lub poprzez rejestrację telefoniczną w godzinach jej pracy.  

Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach prowadzone są w pozycji siedzącej, podczas których pacjent z terapeutą siedzą przed sobą,  twarzą w twarz. Głównym narzędziem pracy psychoterapeuty jest odpowiednio prowadzona rozmowa. W nurcie psychodynamicznym nie nie stosuje w czasie sesji żadnych ćwiczeń lub jakichkolwiek form pracy z ciałem, nie zadaje się też prac domowych. W trakcie trakcie psychoterapii niedozwolone jest używanie technik wpływu, technik manipulacji,  nie sege. Sesje u psychologa i psychoterpsaeuta mają włącznie charakterne  werbalny.

O czym mogę mówić na wizycie u psychologa/psychoterapeuty?
To zależy od Ciebie i Twoich potrzeb. Psycholog lub psychoterapeuta może nakierować Cię na niektóre kwestie, ale to Twoje myśli i emocje są na pierwszym miejscu. Czy to bieżące problemy lub obawy, czy nierozwiązane kwestie z przeszłości.

Ile trwa wizyta u psychologa/psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach trwają pięćdziesiąt minut. Spotkania zawsze rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą się „pięćdziesiąt po” . Spóźnienie pacjenta na sesję nie wydłuża czasu jej trwania.

Jak wygląda pierwsza wizyta – konsultacja w gabinecie psychoterapeutycznym?
.

Czy psycholog i psychoterapeuta, to to samo?
Nie, chociaż i jeden, i drugi specjalista posiada wykształcenie wyższe. Psycholog skończył 5-letnie studia magisterskie z psychologii, ale bez ukończenia dodatkowego kształcenie w 4-letniej, akredytowanej szkole psychoterapii nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia terapii. Psychoterapeuta jest specjalistą, który ukończył całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Psychoterapeutą może być także lekarz czy pedagog. 

Czy psycholog może wystawić zwolnienie lekarskie, przepisać leki na receptę?
Nie, psycholog nie może wystawiać zwolnień L4, ani nie może wypisywać recept na lek. Zwolnienia L4 lub/i recepty może wystawiać tylko osoba z wykształceniem medycznym, tzn. tak, która ukończyła 6-letnie studia medyczne i zdała kończący je egzamin, tzw. LEP. Wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) oraz wypisywać leki na receptę może zatem, np.: lekarz psychiatra, lekarz rodzinny, neurolog, internista czy lekarz innej specjalizacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty jest postawienie rzetelnej i trafnej diagnozy oraz zaoferowanie odpowiedniego formy formy pomocy psychologicznej – jeśli leży to w zakresie jego kompetencji, np.: zaproponowanie psychoterapii krótko- lub długoterminowej czy interwencji kryzysowej lub też przekierowanie do innego, bardziej kompetentnego w danym obszarze specjalisty, np. do terapeuty uzależnień. .

Czy psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej?
Tak, psycholog czy psychoterapeuta ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicą zawodowej i nie może nikomu przekazać żadnych informacji czy treści pojawiających się na sesji.  Tajemnica zawodowa obowiązuje także w pracy z osobą niepełnoletnią – rodzicom nie ujawnia się żadnych treści pojawiających się na sesjach. Rodzicom przekazywane mogą być tylko wskazówki wychowawcze lub ogólne zalecenia wspierające proces psychoterapii. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w której zagrożone jest życie pacjenta lub życie lub zdrowie innych osób. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać także wtedy, gdy w trakcie sesji ujawniona zostanie informacji o popełnieniu przestępstwa wobec osoby nieletniej – reguluje to art. 240 Kodeksu KArnego. 

Czym się różni konsultacja psychologiczna od sesji psychoterapii?
Podczas konsultacji psychologicznych specjalista poznaje Cię, przeprowadza odpowiedni wywiad diagnostyczny i na jego podstawie formułuje diagnozę, która pomoże w zaoferowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. 

Jaka forma leczenia jest najlepsza dla dziecka lub nastolatka?
Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie z dziećmi pracuje poprzez zabawę, z nastolatkiem poprzez rozmowę. Ważne jest jednak, aby psychoterapeuta poznał obszary zakłócone obszary życia nastolatka i uwzględnił specyficzne dla danego okresu rozwojowego potrzeby, wyzwania rozwojowe młodego człowieka i lęki. Kluczowa jest także współpraca rodziców z terapeutą – bez wsparcia ze strony rodziców skuteczna terapia jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa

Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA – Dane kontaktowe:     

ul. Dąbrowskiego 23/1           60-840 Poznań       Telefon: 575-323-768      E-mail: kontakt@altea-psychoterapia.pl      NIP: 7431790163      REGON: 301659252