psycholog poznan
1

Psycholog i psychoterapia w Poznaniu

Rejestracja: 536 367 067 

pon. i wt. w godz. 13:00 – 17:00

czw. w godz. 13:00 – 17:00

pt. w godz. 12:00 – 16:00

psycholog poznan

Dla kogo jesteśmy?

Centrum Psychoterapii ALTEA prowadzi zakres konsultacji psychogicznych i psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób poszukujących pomocy. W szczególności zaś dla tych, którzy przeżywają trudności w funkcjonowaniu interpersonalnym, doświadczają trudności w funkcjonowaniu osobistym, zawodowym czy emocjonalnym oraz przeżywają trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu trwałych, satysfakcjonujących relacji intymnych. Nasz specjalistyczny gabinet pomocy psychologicznej ALTEA oferuje psychoterapię młodzieży w okresie dorastania, psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje i terapię par przeżywających trudności czy kryzys w związku. Prowadzimy także grupy terapeutyczne. Nasza oferta obejmuje:

konsultacje psychologiczne – w ich trakcie opracowywana jest szczegółowa diagnoza, która pozwalają na zaproponowanie pacjentowi odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. 

psychoterapia młodzieży – jest forma kontaktu z psychologiem skierowaną do młodych osób (od 12 r. ż.) uwzględniającą specyficzne dla tego okresu potrzeby rozwojowe. Oprócz wprowadzania zmiany w kierunku optymalnego rozwoju jest przede wszystkim zorientowana na wspieranie naturalnych sił rozwojowych nastolatka. W pracy z nastolatkiem niezbędna jest gotowość do współpracy z rodzicami nastolatka.

psychoterapia indywidualna i grupowa – w trakcie pierwszych sesji konsultacyjnych psycholog ocenia czy korzystniejszy dla danej osoby jest indywidualny kontakt z terapeutą czy udział w grupie terapeutycznej. 

terapia dla par – sesje z psychologiem skierowane są do osób, które chcą odbudować relacje w związku, przezwyciężyć kryzys czy poprawić jakość wzajemnej komunikacji. Psychoterapia partnerska może być prowadzona z parami czy małżeństwami, tak jak z parami heteroseksualnymi, jak jak i homoseksualnymi – bez względu na płeć.

Co leczy psychoterapia?

Centrum Psychoterapii ALTEA – stawiamy na jak najwyższą jakość usług: 

Empatia – najważniejsze jest empatyczne i nieoceniające rozumienie trudności pacjenta. Nie szukamy winy i przyczyn problemów, ale sposobów ich rozumienia i znaczenia dla danej osoby.  Nasi terapeuci nie oceniają, nie krytykują, nie mówią, jak należy postępować. W trakcie terapii pomagają pacjentowi w lepszym rozumieniu siebie i swojego funkcjonowania.

Wykwalifikowany zespół – psychoterapeuci pracujący w Centrum Psychoterapii ALTEA są osobami, które ukończyły lub są w trakcie, 4-letniej szkoły psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Każdy z terapeutów ukończył także 5-letnie, magisterskie studia psychologiczne.

Jakość leczenie – psychoterapeuci z Centrum Psychoterapii ALTEA poddają swoją prace regularnej superwizji, co zapewnia wysoka jakość leczenia. Poszerzają także swoją wiedzę i kompetencje poprzez regularny udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

Poufność – jedną za najważniejszych zasad pracy psychologa jest tajemnica zawodowa. Psycholodzy i psychoterapeuci pracując w Centrum ALTEA nie ujawniają nikomu żadnych informacji dotyczących szczegółów pracy z pacjentem.   

Nowoczesne metody leczenie – psychoterapeuci pracujący w Centrum korzystają z dorobku najnowszych badań naukowych tak, aby proces psychoterapii był jak najbardziej efektywny i w jak największym stopniu użyteczny dla pacjenta. 

Podejście psychodynamiczne

Podejście to koncentruje się nie na samych objawach, ale przede wszystkim na tym, co je powoduje, tzn. na źródłach powodujących doświadczanego przez pacjenta  cierpienie. Dlatego w trakcie psychoterapii ważne jest zrozumienie nieuświadomionych motywacji, pragnień i treści przeżyć pacjenta, które są źródłem powodującym wystąpienie i utrzymywanie się objawów. Nazwanie i zrozumienie nieświadomych części osobowości pacjenta umożliwia poprawę jego społecznego, zawodowego i osobistego funkcjonowania (np. zmiana nieadaptacyjnych zachowań, lepsze radzenie sobie z emocjami). Zwiększa zdolność do tworzenie stabilnych, satysfakcjonujących relacji z innymi, w tym relacji intymnych. Umożliwia wypracowanie nowych, adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem czy napięciem. Zwiększa zdolność do przeżywania emocji, poprawiając jednocześnie umiejętności adekwatnego ich modulowania, a często również uaktywnia naturalny potencjał twórczy pacjenta.