Psycholog i psychoterapia w Poznaniu

Specjaliści

Psycholog i psychoterapia w Poznaniu.

Oferta

Kontakt

Centrum Psychoterapii ALTEA

Co leczy psychoterapia?

 

Dla kogo jesteśmy?

Centrum Psychoterapii ALTEA prowadzi zakres konsultacji psychogicznych i psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób poszukujących pomocy. W szczególności zaś dla tych, którzy przeżywają trudności w funkcjonowaniu interpersonalnym, doświadczają trudności w funa

Centrum Psychoterapii ALTEA – stawiamy na najwyższą jakość pomocy psychologicznej:

Empatia:

Najważniejsze jest empatyczne i nieoceniające rozumienie trudności pacjenta. Nie szukamy winnych i przyczyn problemów, ale sposobów ich zrozumienia i znaczenia dla danej osoby.  Nasi terapeuci nie oceniają, nie krytykują, nie mówią, jak należy postępować. W trakcie terapii pomagają pacjentowi w lepszym rozumieniu siebie, swoich emocji i swojego funkcjonowania.

Wykwalifikowany zespół:

Psychoterapeuci pracujący w Centrum ALTEA są osobami, które ukończyły lub są w trakcie, 4-letniejm akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,  szkoły psychoterapii. Każdy z terapeutów ukończył 5-letnie, magisterskie studia psychologiczne.

Jakość leczenia:

Każdy z psychoterapeutów poddają swoją prace regularnej superwizji, czyli regularnie konsultuje jakość prowadzenia terapii z bardziej doswiadczonych psychoteraputą, co zapewnia wysoka jakość leczenia. Poszerzają także swoją wiedzę i kompetencje poprzez regularny udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych – krajowych i międzynarodowych.

Poufność:

Jedną za najważniejszych zasad pracy psychologa jest zaxhowanie tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z zespole Centrum – za wyjątkiem superwizji – nie ujawniają nikomu żadnych informacji dotyczących żadnych informacji w pracy z pacjentami.

Nowoczesne metody leczenia:

Psychoterapeuci pracujący w Centrum korzystają z dorobku najnowszych badań naukowych tak, aby proces psychoterapii był jak najbardziej efektywny i w jak największym stopniu użyteczny dla pacjenta. Jednocześnie zahowując elstyczność w doborze odpwoeidnich dladanej osoby metod pracy w myśl zasady, że „każda terapia powinna być idywidualnie dostosowane do trudności i specyfiki danej osoby”. 

Podejście psychodynamiczne:

Podejście to koncentruje się nie na samych objawach, ale przede wszystkim na tym, co je powoduje, tzn. na źródłach powodujących doświadczanego przez pacjenta  cierpienie. Dlatego w trakcie psychoterapii ważne jest zrozumienie nieuświadomionych motywacji, pragnień i treści przeżyć pacjenta, które są źródłem powodującym wystąpienie i utrzymywanie się objawów. Nazwanie i zrozumienie nieświadomych części osobowości pacjenta umożliwia poprawę jego społecznego, zawodowego i osobistego funkcjonowania (np. zmiana nieadaptacyjnych zachowań, lepsze radzenie sobie z emocjami). Zwiększa zdolność do tworzenie stabilnych, satysfakcjonujących relacji z innymi, w tym relacji intymnych. Umożliwia wypracowanie nowych, adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem czy napięciem. Zwiększa zdolność do przeżywania emocji, poprawiając jednocześnie umiejętności adekwatnego ich modulowania, a często również uaktywnia naturalny potencjał twórczy pacjenta.